ห้างเพชรทองกุลศรีสุวรรณ หน้า ม.ราชภัฎเชียงใหม่

ติดต่อเรา

ห้างเพชรทองกุลศรีสุวรรณ หน้า ม.ราชภัฎเชียงใหม่

219/1 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

  • โทรศัพท์ร้านค้า : 053-222217
  • โทรศัพท์มือถือ : 086-9194483
  • แฟกซ์ : 053-410910
  • E-mail : [email protected]
  • Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-138911032843832/?eid=ARAn4sFxD_zucr2X2RyZjor1xmPPkLnVNEiNIXyU2_QZR7eukZ0TI5esARyq7p-ZAgCk5j6C_5Bs7SE0